T2. Th6 24th, 2024
Cách đưa con trỏ ra khỏi bảng trong word

Dẫn Đầu

Để thao tác trong Microsoft Word, bạn cần phải biết cách di chuyển con trỏ như thế nào. Điều này không chỉ là điểm cơ bản, mà còn rất quan trọng. Có hai phương pháp chính để di chuyển con trỏ: sử dụng bàn phím và sử dụng chuột. Nếu bạn có phương pháp nào khác, hãy chia sẻ với chúng tôi.

Dùng Chuột

Để di chuyển con trỏ trong Word bằng chuột, bạn chỉ cần nhấp chuột vào vị trí mong muốn. Điều này rất đơn giản.

Chuột
Đừng quên mua một con chuột để dễ sử dụng nhé!

Dùng Bàn Phím

Ngoài ra, bạn cũng có thể di chuyển con trỏ bằng cách sử dụng bàn phím và các phím tắt sau đây.

Bàn phím
Các phím được đánh dấu đỏ để dễ nhận biết.

  • Home / End: Di chuyển con trỏ về đầu / cuối dòng.
  • Page Up / Page Down: Lên hoặc xuống 1 cửa sổ màn hình.
  • Tab: Thụt sang phải 0.5inch.
  • Enter: Xuống dòng, kết thúc đoạn.
  • Shift + Enter: Xuống dòng nhưng vẫn còn trong cùng một đoạn.
  • Ctrl + mũi tên phải / mũi tên trái: Di chuyển sang phải / trái 1 từ.
  • Ctrl + mũi tên lên / mũi tên xuống: Di chuyển lên xuống 1 đoạn văn bản.
  • Ctrl + Home / End: Di chuyển về đầu / cuối tài liệu.
  • Ctrl + Page Up / Page Down: Di chuyển đến đầu trang trước / đầu trang sau.

Bài viết tiếp theo sẽ hướng dẫn cho bạn các thao tác soạn thảo trong Microsoft Word. Hãy bắt đầu và nhắm tới mục tiêu. Các bạn hãy chú ý nhé. Đối với những bài đầu tiên, chỉ cần đọc qua cũng được.

Rate this post