26/06/2014

Các thao tác với tập tin Word

Bài hướng dẫn này chỉ đơn giản là hướng dẫn bạn
- Tạo mới một tập tin (file) word.
- Mở một file word có sẵn.
- Lưu (save) một file word.
Nếu bạn đã biết các thao tác này rồi thì có thể bỏ qua.

1. Tạo tập tin mới.


Bạn có thể vào Start à All program à Microsoft Office à Microsoft Office Word.
Hoặc chỉ đơn giản là click chuột phải ra ngoài màn hình và chọn New à Microsoft Office Word Document

Các thao tác với tập tin Word

Giả sử bạn đang thao tác với tập tin word nào đó và bạn muốn tạo một tập tin mới thì:
Cách 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N (N=new)
Cách 2: Click Office Button à New à Hộp thoại New Document hiện ra. Bạn chọn Blank Documment (tài liệu rỗng) --> Create

Các thao tác với tập tin Word

Các thao tác với tập tin Word


Chúng ta hầu hết chọn vào tài liệu rỗng để thao tác với Word, còn các chức năng khác rất ít sử dụng chúng ta không quan tâm tới.


2. Mở tập tin đã tồn tại.


Giả sử file word cần mở có tên là Hocword.docx nằm tại D:\\Tim hieu Word\Hocword.docx. Bạn vào ổ D vào thư mục Tim hieu Word và click đúp vào file Hocword.docx cần mở.

Các thao tác với tập tin Word

Hoặc từ một tập tin word đang mở sẵn.
Bạn vào Office Button à Open (hoặc phím tắt Ctrl + O)

Các thao tác với tập tin Word

Các thao tác với tập tin Word

Một cửa sổ hiện ra, bạn tìm đến thư mục chứa file cần mở. Chọn file và nhấn Open.
Đó là các cách căn bản nhất. Sau này có thủ thuật gì mình sẽ cập nhật sau.

3. Lưu 1 tập tin


Đối với Microsoft Word 2007 việc lưu 1 tập tin rất thuận lợi.
Bạn nhấn vào biểu tượng đĩa mền (SAVE) nằm trênh thanh tiêu đề bên trái.
Hoặc vào Office Button à SAVE (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S)
Nếu bạn muốn lưu file với tên khác hoặc định dạng khác
Bạn chọn Office Button à Save As à Hộp thoại Save As hiện ra.

Các thao tác với tập tin Word

Các thao tác với tập tin Word

Bạn phải:
     -   Chọn nơi lưu – Bằng cách chọn vào cây thư mục bên trái
-         Đặt tên file. Vì Save As sẽ lưu tập tin với một cái tên mới.

Mở rộng:


+ Word 2007 cũng như Word 2010, 2013 tạo tài liệu có đuôi tài liệu là .docx, còn word 2003 sẽ tạo ra file có đuôi là .doc. Vì thế Word 2003 không thể đọc được tài liệu do word 2007 hay các phiên bản sau tạo ra. Để tránh đều này.
Bạn chọn Save As à Word 97-2003 Document (3) và lưu lại.
+ Nếu bạn muốn lưu tài liệu với các định dạng khác không phải là .docx nữa. Ví dụ lưu lại với đuôi pdf.
Bạn chọn Save As à Other Formats (4). Một cửa sổ hiện ra, trong phần Save as a type bạn chọn định dạng cần lưu và đặt tên lại cho nó.
+ Khi thao tác với tập tin word thì thông thường 10 phút Word sẽ tự động lưu lại, tuy nhiên bạn có thể thay đổi thời gian này. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn sau. Hiện tại bạn đã học cách lưu thì phải lưu lại tập tin khi hoàn hành để tránh mất mát không cần thiết.


P/s: Nhìn vào hình ảnh có thể làm bạn thấy dài dòng khó hiểu. Nếu bạn khó hiểu thiệt thì tôi sẽ làm một video hướng dẫn việc này.


EmoticonEmoticon