24/07/2014

Định dạng ký tự đầu đoạn - Drop Cap

Drop Cap - dùng để định dạng ký tự đầu tiên của 1 đoạn văn bản, làm cho nó to lên hay nhỏ lại như kiểu định dạng ký tự đầu một bài báo hay sử dụng.

Cách thực hiện

- Dừng con trỏ nháy trong đoạn văn bản cần định dạng, nghĩa là bất kỳ chỗ nào trong đoạn không nhất thiết phải ký tự đầu tiên.
- Chọn thẻ Insert --> Trong vùng Text, click chọn Drop Cap --> và chọn tùy chọn bạn thích.

Định dạng ký tự đầu đoạn - Drop Cap

Một số tùy chọn.

+ None: Không có Drop Cap.
+ Dropped: ký tự đầu tiên thành dạng chữ lớn, văn bản trong đoạn phủ quanh nó.
+ In Margin: Ký tự đầu tiên thành chữ lớn, văn bản còn lại canh lề bên trái nó.
+ Drop Cap Options: mở hộp thoại Drop Cap với các thiết lập về:

Định dạng ký tự đầu đoạn - Drop Cap

-- Fonts: Chọn lại font cho ký tự Drop Cap.
-- Lines to Drop: Số dòng hạ xuống ( mặc định là 3 dòng)
-- Distance from text: Thiết lập khoảng cách từ ký tự Drop Cap đến đoạn văn bản tính bằng inch.

2 nhận xét

làm sao khi chữ drop nằm ngoài lề văn bản

Chọn lại loại định dạng thôi bạn. Cứ nhấn vào Drop Cap chọn loại phù hợp


EmoticonEmoticon