13/08/2014

Định dạng bảng

1. Canh lề:


- Vào thẻ Table Tools --> Chọn Layout --> Trong vùng Alignment --> Click chọn 1 trong các kiểu canh lề thích hợp.

Định dạng bảng

+ Align Top Left: Canh trái bên trên
+ Align Top Center: Canh lề giữa bên trên.
+ Align Top Right: Canh lề phải bên trên.
+ Align Center Left: Canh lề trái  ở giữa.
+ Align Center: Canh ở giữa
+ Align Center Right: Canh phải ở giữa.
+ Align Bottom Left: Canh trái bên dưới.
+ Align Bottom Center: Canh giữa bên dưới
+ Align Bottom Right: Canh phải bên dưới.

2. Thay đổi hướng chữ.


- Vào Table Tools --> Click chọn thẻ Layout --> Trong vùng Alignment --> Click chọn nút Text Direction (Có biểu tượng chữ A) để thay đổi hướng chữ.

Định dạng bảng

3. Đổi màu nền


- Vào Thẻ Table Tools --> Chọn thẻ Design --> Trong vùng Table Style --> Chọn nút Shading (có biểu tượng thùng sơn) sổ xuống --> chọn màu thích hợp.

Định dạng bảng

Lưu ý: Nút More Color mở ra hộp thoại color giúp bạn chọn màu những màu khác không có trong bảng.
- Để bỏ màu nền thì chọn vào No color từ nút Shading.

4. Định dạng đường viền. 


Vào thẻ Table Tools --> Chọn thẻ Design --> Trong vùng Draw Border --> cho phép bạn định dạng đường viền bảng bằng các thiết lập:
+ Line Style: chọn kiểu đường viền: Nét liền mảnh, nét đứt, nét đôi, nét gợn sóng...
+ Line Weight: Độ rộng của đường viền, đơn vị tính là Pt (point)

Định dạng bảng

Click từ biểu tượng Borders trong vùng Table Style để chọn các định dạng đường viền sau:
- Bottom Border: tạo đường viền dưới.
- Top Border: Tạo đường viền trên.
- Left Border: tạo đường viền trái.
- Right Border: Tạo đường viền phải.
- No Border: Bỏ đường viền.
- All Border: tạo đường viền tất cả.
- Outside Border: tạo đường viền bên ngoài
- Inside Border: tạo đường viền bên trong.
- Inside Horizontal Border: Tạo đường viền ngang bên trong.
- Inside Vertical Border: tạo đường viền dọc bên trong.
- Diagonal Down Border: Tạo đường phân cách chéo xuống.
- Diagnoal Up Border: Tạo đường phân cách chéo lên
- View Girdlines: hiển thị đường lưới
- Border and Shading: mở họp thoại đường viền và bóng đổ.

Định dạng bảng


EmoticonEmoticon